דלית זילבר – מנכ"לית מנהל התכנון

דני וידיסלבסקי מראיין את דלית זילבר, מנכ"לית מנהל התכנון של מדינת ישראל.